Over ons

Een goede Personal Trainer word je mede door te luisteren naar je klanten en de juiste bijscholing. Daar zijn wij bij First Class Fitness groot door geworden. Inmiddels is First Class Fitness flink gegroeid en hebben meerdere Personal Trainers zich aangesloten. Het werkgebied van First Class Fitness is geheel Zuid Holland en in het bijzonder Delft en omliggende gemeentes.

Volg ons
bmfitt delft

Silvana Joghi

silvana

Silvana Joghi

Personal Trainer

email: silvana@personaltrainerdelft.nl
telefoon: +31 (0)6 45 40 24 70
adres: Industriestraat 16, 2624 BB Delft

Mijn naam is Silvana Joghi, Personal Trainer en Leefstijlcoach.

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen naar een fit, gezond & gelukkig leven. Gelukkig zijn met jezelf en lekker in je vel zitten. Dat is toch een heerlijk gevoel?! Een juiste balans tussen beweging, voeding en leefstijl zijn de 3 pijlers. Persoonlijke aandacht en een trainingsplan dat aansluit op jouw doelstellingen, wensen en mogelijkheden staan daarbij centraal. Niet te vergeten; met de nodige dosis humor.

In 2007 stapte ik voor het eerst in een sportschool. Ik wilde graag fit en gezond zijn. Na de nodigebeginnersfouten werd ik nieuwsgierig hoe ik wél resultaat kon boeken. Het verdiepen in de materie begon. Er was zóveel informatie beschikbaar, maar helaas ook veel fabels.Hiernaast werkte ik fulltime als pedagogisch medewerker op een woongroep voor (probleem-)jongeren.Hier was ik ook bezig met coachen, dit voelde voor mij als een tweede natuur. Interesse infitness/leefstijl nam ondertussen toe. Ik bleef leren, zowel praktijk als theorie. Alles deed ik met 100% inzet en passie. Mijn eerste persoonlijke ‘fitnesswedstrijdervaring’ volgde, evenals de benodigde opleidingen. Hierbij is mijn partner al een poos werkzaam als succesvol Personal Trainer, hetgeen mij enorm motiveerde.

Wat ik zo leuk vind aan Personal Training is dat het mij een enorme voldoening geeft om iemand te kunnen helpen naar een healthy & happy life.

Silvana Joghi 4

Silvana Joghi

Personal Trainer

email: silvana@personaltrainerdelft.nl
telefoon: +31 (0)6 45 40 24 70
adres: Industriestraat 16, 2624 BB Delft

My name is Silvana Joghi, Personal Trainer and Lifestyle Coach.

My mission is to help as many people as possible to a fit, healthy & happy life. Be happy with yourself and feel good about yourself. Isn’t that a wonderful feeling ?! A correct balance between exercise, nutrition and lifestyle are the 3 pillars. Personal attention and a training plan that matches your goals, wishes and possibilities are central to this. Not to mention; with the necessary dose of humor.

In 2007 I got into a gym for the first time. I wanted to be fit and healthy. After the necessary beginner mistakes, I became curious how I could achieve results. The deepening into the matter began. There was so much information available, but unfortunately also a lot of fables. In addition, I worked full-time as a pedagogical employee at a residential group for (problem) young people. Here I was also busy with coaching, this felt like second nature to me. Interest in fitness / lifestyle has meanwhile increased. I kept learning, both in practice and in theory. I did everything with 100% commitment and passion. My first personal “fitness competition experience” followed, as well as the necessary training. My partner has been working as a successful Personal Trainer for some time, which motivated me enormously.

What I love about Personal Training is that it gives me enormous satisfaction to be able to help someone towards a healthy & happy life.